Interne geneeskunde

Interne geneeskunde


Een van de deelgebieden waar wij door de jaren veel aandacht aan gegeven hebben en veel kennis in hebben vergaard is de interne geneeskunde. Interne diergeneeskunde is een breed gebied van aandoeningen. Doordat wij met vier gezelschapsdierenartsen zijn, is het beter te doen nieuwe ontwikkelingen in de diergeneeskunde bij te houden. Aandoeningen van de inwendige organen zijn niet altijd eenvoudig te diagnosticeren. Soms is een diagnose snel duidelijk. In andere gevallen is systematisch uitgebreider onderzoek nodig om allerlei mogelijke oorzaken van een klinisch probleem uit te sluiten dan wel een diagnose te bevestigen. De diagnose kan dan ook niet altijd in 15 minuten gesteld worden! De meeste en belangrijkste aanvullende onderzoeken zijn bij ons binnenshuis in de kliniek uit te voeren, wat de snelheid voor het stellen van een diagnose wel vergroot.