Eerstelijnsdiergeneeskunde

Eerstelijnsdiergeneeskunde


Eerstelijnsdiergeneeskunde kun je omschrijven als de preventieve gezondheidszorg, onderzoeken en behandelingen die in elke dierenartsenpraktijk plaatsvinden, behandelingen waar in het algemeen geen aanvullende, bijzondere onderzoeken voor nodig zijn. Het betreft bijvoorbeeld gezondheidscontroles, controles in verschillende levensfases (junior tot senior), vaccinaties, het chippen van dieren, castraties en sterilisaties van de verschillende diersoorten. Verder gaat het hier om behandeling van de veelvoorkomende problemen als oorontstekingen, spugen en diarree.