Mee op vakantie

Vakantie


Mee op vakantie

Er gaan steeds meer honden en katten mee op vakantie. Er zijn echter wel een aantal zaken die u vooraf moet regelen of waar u over na moet denken.

 1. Invoereisen
 2. Voorkoming van besmetting door parasieten
 3. Transport
 4. In het kort
 5. Nieuw paspoort per 29 december 2014

Invoereisen
Bij invoer van huisdieren (mn. hond en kat) in vakantielanden gelden bepaalde verplichtingen betreffende vaccinaties en gezondheidsverklaringen. De algemene vereisten bij grensoverschrijding zijn:

1. uw dier moet een officieel Europees Paspoort hebben (worden alleen door dierenartsen afgegeven)
2. het dier moet identificeerbaar zijn door middel van een chip
3. het dier moet tegen Rabiës (hondsdolheid) gevaccineerd zijn.

Binnen de EU zijn de regels in de meeste landen geharmoniseerd, maar in sommige landen zijn er aanvullende verplichtingen of verboden. Dit kan gaan om bepaalde rassen die geweerd worden of aanlijn- of muilkorfplichten. Voor de actuele invoereisen verwijzen wij u door naar de site van het licg.nl.

Behalve verplichtingen zijn er nog algemene adviezen te geven wat betreft het voorkómen van bepaalde parasitaire infecties. Dit betreft parasieten die normaliter niet in Nederland gezien worden en waar onze huisdieren geen weerstand tegen hebben. Elk land/streek heeft zijn eigen risico’s:

2. Voorkoming van besmetting door parasieten

Dit betreft parasieten die normaliter niet in Nederland gezien worden en waar onze huisdieren geen weerstand tegen hebben. Elke land/streek heeft zijn eigen risico´s.

Belgie, Frankrijk en de landen rond de Middellandse Zee
-Babesia en Ehrlichia: bloedparasiet resp. bacterie welke door bepaalde teken worden overgebracht. De beste preventie geschiedt door een betrouwbare tekenband te dragen (Scalibor of Seresto) of een goede tekenpipet (bv. Vectra) toe te passen. Als extra is het raadzaam een tekenpincet mee te nemen, indien er toch nog een teek zou aanhechten.

Teken zitten in struiken. Controleer uw huisdier dagelijks op teken verwijder ze direct. Hiermee wordt de kans op overdracht van ziekten verminderd. Het is belangrijk dat een teek binnen 24 uur nadat deze zich vast heeft gebeten verwijderd wordt, dan is er namelijk nog geen verbinding tussen gastheer en de maag van de teek! Er worden dan geen ziek makende bacteriën of andere beestjes overgebracht.

Zuidelijke delen van Frankrijk en de landen rond de Middellandse Zee
-Leishmania: dit is een bloedparasiet die door een zandvliegje wordt overgebracht. Preventie geschiedt het beste door bepaalde stoffen die eveneens in de Scalibor en Seresto band afgegeven worden.

-Hartworm: door muggen overgebrachte Dirofilaria larven infecties. Preventie door gebruik van Stronghold antiparasitaire pipetten of maandelijkse ontworming met Milbemax. Belangrijk is om ook een maand na thuiskomst nogmaals met Milbemax te ontwormen.

Muggenpreventie is aan te raden! Bijvoorbeeld Vectra (pipet), Seresto of Scalibor (een tekenband)

Alpenlanden, Duitsland, Centraal Europa
-Vossenlintworm: de laatste jaren zijn in Nederland mensen besmet geraakt met de vossenlintworm. Omdat deze lintworm in Nederland zelf nauwelijks voorkomt, maar wel in de meeste vakantielanden in centraal Europa (bv. Duitsland en de Alpenlanden) en zeer ernstige problemen bij de mens veroorzaakt, wordt geadviseerd na terugkomst in eigen land uw huisdier met een geschikt wormmiddel (Milbemax, Cesteml) te ontwormen.

3. Transport

Eventueel kunt u uw huisdier een kalmeringsmiddel geven. Wanneer uw huisdier erg zenuwachtig is voor het vervoer per auto of vliegtuig, neem dan contact met ons op.

Wanneer uw huisdier erg veel last heeft van reisziekte, dan zijn  hier speciale tabletten voor. Informeer bij de balie.

4. In het kort

Mocht u besluiten richting het zuiden van Europa te gaan, adviseren wij het volgende

 • 1 maand voor vertrek
  • Minimaal 1 maand voor vertrek uw huisdier vaccineren tegen rabies!
  • Gelijk na uw vakantie beginnen met een behandeling die uw huisdier beschermt tegen hartworm. Tenzij u langer dan 1 maand wegblijft, dan voor vertrek. U kunt hiervoor gebruik maken van Milbactor.. Deze behandeling herhaalt u na 1 maand. Mocht u langer dan 3-4 weken naar Zuid-Europa gaan dan moet u het elke maand blijven herhalen tot 2-4 weken nadat u terug bent in Nederland.
 • Vlak voor vertrek
  • Hartworm:Indien u kiest voor een tekenband 2 weken voor vertrek om doen.
 • Na vakantie
  • Bij thuiskomst uw huisdier ontwormen.
  • Vermeld bij bezoek aan uw dierenarts dat uw huisdier in het buitenland is geweest.

Tot slot de checklist:

 • Het dierenpaspoort
 • De rabies- en gezondheidsverklaring en evt. andere papieren die door dierenarts verstrekt zijn.
 • Medicijnen voor het huisdier
 • Tekentang
 • EHBO spullen (verband, betadine, schaar, pincet, steriele gaasjes)
 • Muggenwerende middelen
 • Voer en drinkwater met etens- en drinkbank
 • Riem/tuigje (evt. muilkorf)
 • Deken, matje en speeltje
 • Reisziektetabletten

5. Nieuw Europees Paspoort en regels bij reizen per 29 december 2014!

Wetgeving EU- paspoorten voor gezelschapsdieren die naar het buitenland reizen verandert.

Algemeen:

Nieuwe EU verordeningen zorgen voor een verandering van wetgeving in Nederland voor de EUpaspoorten voor gezelschapsdieren die naar het buitenland reizen.

Hier vindt u de link naar de nieuwe EU-verordeningen:

Verordening 576/2013/Uitvoeringsverordening 577/2013.
Wij hebben de voor dierenartsen belangrijke informatie uit de verordeningen hieronder samengevat:

Aanleiding

De reden voor de EU om deze maatregelen te nemen is onder andere het feit dat men een toereikend niveau van veiligheid wil bereiken ten aanzien van de risico’s voor de volks- en diergezondheid. Er zijn in de EU groeiende zorgen over de internationale handel en het transport van gezelschapsdieren. De koppeling van identificatienummer en paspoort, en de registratie hiervan, is een van de middelen om hier meer grip op te krijgen

Datum wijziging

De nieuwe wetgeving is geldig vanaf 29 december 2014.

Moeten alle dieren dan een nieuw EU-paspoort?

Nee, dieren met een geldig EU-paspoort dat is uitgegeven vóór 29 december 2014 kunnen dit paspoort blijven gebruiken mits er is voldaan aan alle andere eisen (zoals een chip, een rabies vaccinatie en eventuele aanvullende eisen die per lidstaat kunnen verschillen).

Wijzigingen

De belangrijkste veranderingen vanaf 29 december 2014 zijn:

• Blanco EU-paspoorten voor gezelschapsdieren mogen door de uitgevende partijen alleen worden geleverd aan dierenartsen.
• Paspoort-uitgevende partijen houden hier gedurende drie jaar een administratie van bij.
• De dierenarts die dit nieuwe paspoort uitgeeft, moet gedurende drie jaar de administratie van de uitgifte bijhouden.
• De nieuwe EU-paspoorten mogen door dierenartsen alleen verstrekt worden aan dieren die zijn geïdentificeerd.
• Het onderdeel ‘Merking van het dier’ (waar onder andere het chipnummer vermeld staat) in het nieuwe EU-paspoort voor gezelschapsdieren zal na invullen moeten worden voorzien van een doorzichtige zelfklevende gelamineerde folie.
• Alle stickers die belangrijke informatie geven (b.v. de rabiësvaccinatie) en bij verwijdering niet vanzelf stuk gaan moeten worden voorzien van een doorzichtige zelfklevende gelamineerde folie. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke partijen in Nederland dit nieuwe EU-paspoort voor gezelschapsdieren gaan uitgeven.