Gasanesthesie & bewaking

Gasanesthesie & bewaking


Voor bepaalde onderzoeken, behandelingen of chirurgische ingrepen zal uw dier een licht roesje tot zelfs een algehele verdoving (narcose) krijgen. Elk roesje of narcose houdt ook een beperkt risico in. Uit een grootschalig Brits onderzoek is gebleken dat het risico op overlijden in relatie tot narcose bij gezonde honden ongeveer 0,1 % en bij de gezonde kat 0.2 % is. Bepaalde factoren zoals toenemende leeftijd. overgewicht, een verminderde hart/long/lever of nierfunctie vergroten het narcoserisico. In het geval van een onderliggende aandoening loopt het gemiddelde risico op tot ongeveer 1.4%. Gezonde konijnen kennen een risico van 0.7%. Bij konijnen met een aandoening is dit risico ruim 7%.

Om risico’s zoveel mogelijk te beperken en in te schatten doen wij voordat uw dier onder narcose gaat een lichamelijk onderzoek en zullen wij dit soms aanvullen met bloedonderzoeken, een ECG/hartfilm, röntgenfoto van hart en longen of echografie.

Afhankelijk van de informatie uit het onderzoek, de duur van de ingreep zal een passende narcose worden bepaald. Bij kortere ingrepen gaat het meestal om een algehele verdoving via injectie. Deze patiënten krijgen wel extra zuurstoftoediening door middel van een kapje. Voor langdurigere ingrepen passen wij gas(inhalatie)anesthesie met isofluraan toe, de best controleerbare en veiligste techniek voor langdurige narcose. Als inleiding voor de narcose krijgt uw dier dan eerst een injectie direct in een bloedvat. Door deze injectie valt hij/zij zeer snel in slaap en kan een buisje (tube) in de luchtpijp ingebracht worden voor de inhalatienarcose. Gedurende de narcose zullen de vitale functies van uw dier met de bewakingsmonitor in de gaten gehouden worden.