Cardiologie

Cardiologie


Een dier met een hartprobleem kan zich op verschillende manieren bij ons aandienen. Soms is er sprake van een verminderd uithoudingsvermogen, hoesten of benauwdheid, in andere gevallen wordt bij een gezondheidscontrole of vaccinatiecheck een hartruis of onregelmatig hart geconstateerd. In onze kliniek is veel kennis en ervaring aanwezig op het gebied van de cardiologie. Ook onze onderzoekmogelijkheden zijn hierop toegespitst. Met behulp van technieken als een ECG, bloeddrukmeting en röntgenfoto’s kunnen wij meer informatie krijgen over de status en afwijkingen van het hart. In sommige situaties is het raadzaam aannvullend echografie van het hart te laten doen. Hiervoor zullen wij u doorverwijzen naar een radioloog voor huisdieren. Met een exacte diagnose kunnen wij uw dier ook de meest passende behandeling geven